IJburg waterrecreatiegebied

Het water bij IJburg is een bijzonder gebied dat bij de komst van IJburg zorgvuldig is heringericht, waarbij natuur is gecombineerd met recreatie. Dit is in goede samenwerking gedaan tussen provincie Noord Holland, gemeente Amsterdam en de Natuurbescherming. De vogels zijn erg blij met de rust en beschutting die is te vinden. De mensen met de rust en de mogelijkheid te genieten van een bijzonder natuurlandschap wat rust biedt voor de drukke stad. En veel mensen die wonen in en rondom Amsterdam met de mogelijkheid tot (water)recreëren.

Recreatie en gevolgen windturbines

Opvallend is dat de gemeente geen onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen voor natuur en recreatie bij het plaatsen van turbines bij IJburg. Alleen wettelijke beperkingen worden nu in ogenschouw genomen. Ook is geen enkel onderzoek gedaan naar de veiligheid op het water voor beroepsvaart, pleziervaart en watersport. Dit volgt volgens de gemeente pas in een volgende fase, daar waar lokale (commerciële) partijen een kans zien windmolens te plaatsen en eraan te verdienen. Een fase waar het juist minder gaat over gevolgen, maar meer over financiële haalbaarheid.

Verkende locaties voor windturbines, De stippen rechtsboven hebben voorkeur van de gemeente

De gemeente laat in de huidige fase los hoeveel turbines er waar ze komen. Dit laten ze aan de initiatiefnemers (de exploitanten) over. De gemeente wil dan pas de impact laten bepalen op natuur en recreatie. Niet door de gemeente zelf, maar door deze zelfde initiatiefnemers. Nu al kan je met een scenariobenadering de impact voor natuur en recreatie bepalen. Dit wil de gemeente niet.

Veiligheid zeilers van jachten, open boten en surfers

Voor deze groep wordt veiligheid op het water het meest zorgelijk. Het is al erg druk op het water met zeilschepen, vrachtschepen en vele recreatieve vaartuigen, zeiljachten en open zeilboten. Daarnaast zijn er surfers, catamarans, open boten, sloepjes e.d. Al deze vaartuigen dienen om de turbines heen te varen en worden dus als het ware getrechterd.

In de trechter wordt het drukker en is ruimte tot ontwijken lastiger. De verwachting is dat de kans op aanvaringen gaat toenemen. Daarnaast is er vanaf windkracht 3 een hoop geluid. En bij windkracht 5 zal het geluid alles overstemmen op het water. Los van dat je moeilijker kan communiceren op een schip of tussen recreatievaart, heeft het geluid effect op je concentratie doordat het zintuig gehoor als het ware wordt uitgeschakeld. En kan nog wel met marifoon worden gecommuniceerd door de scheepvaart?

Vaargeul

Door het plaatsen van windmolens zal de ruimte om te recreëren minder worden waardoor het waarschijnlijk is dat de vaargeul drukker wordt met veel diverse scheepvaart en recreatieve vaart. Naast de vaargeul is de kans op plaatsing van windturbines het grootst en daar dien je 50 meter uit de buurt te blijven.  Daarnaast zijn er plannen voor zonnevelden in het water die de ruimte nog kleiner maken.

Waterkaart vaargeulen voor grote schepen. Zeilers, surfers en andere watersport recreëert hier nu buiten. IJburg 2 is nog niet ingetekend. In principe is dit het lichtblauwe gebied met een kleine ruimte tussen Buiteneiland en Vogeleiland.
IJburgbaai

Mochten windmolens nabij de baai van IJburg worden geplaatst, dan wordt de veiligheid voor de ‘stille’ watersporters zorgelijk.  Zicht zal verminderen door de turbines en geluid zal het onmogelijk maken tussen watersporters te communiceren over bijvoorbeeld voorrang als je niet gezien wordt. De kans op aanvaringen wordt groter. Daarnaast zal bij een surfer of zeiler in nood, het roepen om hulp onmogelijk zijn. Het geluid van de turbines overstemmen alles. En als je achter een windturbine in nood zit, zal je niet gezien worden.

Waterrecreatie op IJburg

De verwachting is dat suppers, kano-ers, zwemmers, roeiers minder hinder ondervinden omdat zij normaliter bij matige wind het water op gaan. Desondanks zullen ook zij bij windkracht 3 tot 4 op het water zijn. De turbines maken al aardig wat geluid. Voor zwemmers is de verwachting dat er ook onderwater storend geluid is. Ook voor hen zal sprake zijn van trechterwerking doordat de turbines een obstakel vormen op het water en ook hier geld dat de kans dat je wordt overvaren groter wordt. Zwemmen rondom de eilanden is erg populair op IJburg en dat kan nu redelijk veilig doordat er overzicht is. Zwemmers hebben een zichtboei aan hun voeten.

Tot slot

IJburg biedt de mogelijkheid te leren zeilen, surfen, suppen en kanoën. Zowel voor kinderen, jeugd en volwassenen. Het water is het weinige groen wat IJburg te bieden heeft. Het is het groen wat het gebrek aan groen op land zou compenseren voor alle IJburgers. Wat de gevolgen zullen zijn voor de watersportscholen is tevens niet onderzocht. Is de beleving van watersporten nog wel mogelijk tussen de turbines. Maar belangrijker nog, kunnen de scholen voldoende instaan voor de veiligheid van hun leerlingen. Of zullen deze ondernemers die met veel passie en hard werken hun scholen hebben opgericht, moeten verdwijnen omdat het onverantwoord is.

Zeilles op het strand van IJburg