Over Windalarm

Windalarm Amsterdam e.o. is een snel groeiende beweging die zich verzet tegen de plannen van het Amsterdams College en van omliggende gemeenten, tot het plaatsen van 150 tot 200 meter hoge mega windturbines.

Windalarm Amsterdam

Wij weten dat er genoeg ruimte op zee is om de Nederlandse wind-op-land ambitie op te vangen. Dat is ook nog een stuk goedkoper voor de belastingbetaler daar wind-op-zee geen subsidie meer nodig heeft in tegenstelling tot wind-op-land.

Wij steunen de transitie naar een economie die geen klimaatverandering veroorzaakt maar geloven dat dit beter, socialer, sneller en goedkoper kan. Het ‘als pindakaas uitsmeren van duurzame energie’ is een aantoonbaar dom plan dat de transitie vertraagt omdat het netwerk dat niet aankan. 

Megawindturbines horen om gezondheidsredenen (o.a. geluid) niet thuis binnen minimaal 1500 meter van woningen. Bovendien dienen de groene longen van de stad een plek te blijven om tot rust te komen en dient de natuur (vogels) in het IJselmeergebied en Waterland gespaard te blijven. 

Windalarm is niet verbonden aan een politieke partij. Inkomsten van Windalarm komen uit donaties van sympathisanten.  Alle mensen binnen Windalarm werken op vrijwillige basis.

Windalarm Amsterdam werkt nauw samen met actiegroepen in onder andere Diemen, Weesp,Landsmeer en Abcoude. De voorgestelde turbines in Amsterdam staan bovenop wijken in Diemen en de turbines in Diemen staan bovenop wijken in Amsterdam (IJburg). De Amsterdamse windturbines zullen een bedreiging zijn voor het dorpsgezicht bij Abcoude. Weesp zal fuseren met de gemeente Amsterdam. We trekken daarom gezamenlijk op. 

Windalarm Amsterdam is ontstaan in november 2020. Er is een landelijke kerngroep, een stedelijke kerngroep en een kerngroep per (deel)zoekgebied, zoals IJburg.

Lees verder op de algemene website www.windalarm.amsterdam over hoe en waarom.

Windalarm IJburg

Windalarm IJburg is onderdeel van Windalarm Amsterdam. Elk zoekgebied een eigen kerngroep, waarvan een afgevaardigde in het Amsterdamse kernteam plaatsneemt.

Een deel van de kerngroep van Windalarm IJburg

Contact: relaties@windalarm.org