Natuur rond IJburg

De gemeente Amsterdam onderzoekt of er windturbines gebouwd kunnen worden in het IJmeer. Dit is een internationaal beschermd natuurgebied omdat er belangrijke aantallen beschermde watervogels voorkomen. Voor vogels zijn windturbines levensgevaarlijk. Hun snel draaiende wieken zijn dodelijk, ook voor vleermuizen. Evenwicht tussen stad en landschap. Amsterdam is een unieke hoofdstad. De inwoners van de stad hebben direct toegang tot groene …