Natuur rond IJburg

De gemeente Amsterdam onderzoekt of er windturbines gebouwd kunnen worden in het IJmeer. Dit is een internationaal beschermd natuurgebied omdat er belangrijke aantallen beschermde watervogels voorkomen. Voor vogels zijn windturbines levensgevaarlijk. Hun snel draaiende wieken zijn dodelijk, ook voor vleermuizen. Evenwicht tussen stad en landschap. Amsterdam is een unieke hoofdstad. De inwoners van de stad hebben direct toegang tot groene …

IJburg waterrecreatiegebied

Het water bij IJburg is een bijzonder gebied dat bij de komst van IJburg zorgvuldig is heringericht, waarbij natuur is gecombineerd met recreatie. Dit is in goede samenwerking gedaan tussen provincie Noord Holland, gemeente Amsterdam en de Natuurbescherming. De vogels zijn erg blij met de rust en beschutting die is te vinden. De mensen met de rust en de mogelijkheid …

Pampus en Vuurtoreneiland UNESCO werelderfgoed

Windturbines bij IJburg2 bedreigen waarden als uniek landschap en UNESCO werelderfgoed. Dringende oproep is: schrap het gehele IJmeer en daarbij ook deze “voorkeurslocatie” als windturbine zoekgebied. Vuurtoreneiland en Pampus zijn onderdeel van de stelling van Amsterdam/UNESCO. Voor Unesco geldt het beleid uit de zogenaamde ‘Leidraad landschap en cultuur historie’ (https://leidraadlc.noord-holland.nl/structuren/sva-nhwl/). Citaten en kaarten uit de leidraad:                 “….de linies zijn opgenomen …